Zoekt u als werkgever een extern vertrouwenspersoon?

Wat kunt u van mij verwachten?

Opvangen, begeleiden en adviseren van personen die zich bij mij melden
In het eerste telefonisch gesprek informeer ik de melder dat alles wat wij bespreken vertrouwelijk is, tenzij het gaat om strafbare feiten. Ik vat de vraag/melding kort samen en maak een afspraak voor een  tweede persoonlijk gesprek. Dit tweede gesprek volgt zo snel mogelijk in mijn praktijkruimte of – in overleg – elders. In dit gesprek leg ik uit wat de geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid inhoudt (geen dossiervorming).  Ik bied een luisterend oor en signaleer of het over ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen gaat en er een rol voor de vertrouwenspersoon is. 

Is dit het geval, dan zal ik de melder onafhankelijk en objectief begeleiden naar een (informele) oplossing. Een gesprek duurt 60 minuten, eventueel met een korte uitloop. Ieder gesprek eindigt met concrete vervolgstappen en wat die voor de betrokkene betekenen. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de klacht en de behoefte van de melder aan begeleiding.

Als er geen rol voor een vertrouwenspersoon is, verwijs ik de melder terug naar de organisatie en verleen ik desgewenst nazorg aan de melder: een kort nagesprek of één of meerdere coachingsgesprekken bij Zorgookgoedvoorjezelf.nl.

Voorlichten en informeren van de organisatie over een veilige omgeving

Adviseren van de leiding c.q. het bestuur hoe er bewustwording gecreëerd kan worden en hoe een onderwerp binnen de organisatie bespreekbaar te maken. Sparringpartner in het ontwikkelen van een sociaal veilige omgeving, voorkomen van ongewenste omgangsvormen en het stimuleren van integer gedrag. Ondersteuning en advies over het omgaan met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Preventief: hoe zijn deze situaties te voorkomen. Handelingsvaardig: hoe te reageren wanneer dit zich voordoet. Vanzelfsprekend ben ik ook sparringpartner van de interne vertrouwenspersoon. Optioneel kan ik voorlichtingsmateriaal voor de organisatie maken of hierover adviseren.

Adviseren van de organisatie op het gebied van veiligheid (i.s.m. de intern vertrouwenspersoon)

Signaleren van knelpunten en adviseren om escalatie te voorkomen. Vraagbaak met professionele kennis ter voorkoming van escalatie en formele klachten en het verkleinen van imagoschade.

Optioneel een jaarlijks overleg met het bestuur over knelpunten in de organisatie.

Interne communicatie over de extern vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat er binnen de organisatie bekend is wie de extern vertrouwenspersoon is. Er zijn een aantal mogelijkheden om vindbaar te zijn binnen uw organisatie:

  • Op uw website/Intranet staan mijn contactgegevens vermeld: naam, mobiele nummer en optioneel een beveiligd mailadres dat alleen door mij ingezien kan worden.
  • Optioneel een korte presentatie met uitleg wat ik voor de organisatie als extern vertrouwenspersoon kan betekenen en waarvoor je bij mijn hulp kunt inroepen: vragen of klachten over omgangsvormen en integriteit, inclusief voorbeelden.
  • Optioneel een PowerPoint voor uw website/Intranet.

Geïnteresseerd in mij als extern vertrouwenspersoon?

Neem dan contact met mij op voor:

  • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leiding van de organisatie om wederzijdse verwachtingen te bespreken en de mogelijkheden van samenwerking te verkennen.
  • Gaan we samen in zee dan volgt het opstellen en ondertekenen van een jaarcontract waarin opgenomen de taken van de extern vertrouwenspersoon van Zorgookgoedvoorjezelf.nl  in uw organisatie, inzetbaarheid, een basistarief – een vast bedrag per jaar – en een gesprekstarief als inzet nodig is.
  • Na 11 maanden een evaluatie van het jaarcontract en bespreken van een eventuele voortzetting van de samenwerking.

Meer over mij kunt u lezen op gecertificeerd vertrouwenspersoon.