Praktijk info

Beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) en de European Association for Transactional Analysis (EATA).

Privacy

Ik werk volgens de richtlijnen voor de professionele praktijk, de ethische code en de klachtenprocedure van de NVTA en deel geen informatie met derden zonder jouw toestemming.

Bij een opdracht via de werkgever blijft de inhoud van de coaching tussen Zorgookgoedvoorjezelf.nl en de cliënt. De werkgever ontvangt geen inhoudelijke terugkoppeling.

Afspraken

Afspraken kunnen altijd kosteloos worden gewijzigd. Annulering van een afspraak tot 24 uur van tevoren is kosteloos. Daarna wordt € 50,- in rekening gebracht.

Betaling

Particulier

Je ontvangt een factuur aan het eind van de maand. Betaling binnen14 dagen na ontvangst.

Werkgever

Bij contractering ontvangt u een eerste factuur voor 50% van de afgesproken kosten. Na beëindiging van het coachingstraject ontvangt u een tweede factuur voor het restantbedrag.

Voor een of meerdere vervolgsessies ontvangt u een aparte factuur.

Vragen

Neem contact met mij op via het contactformulier op deze website of mail naar hortense@zorgookgoedvoorjezelf.nl

Kamer van Koophandel: 54239680
Bankrekening NL 72 ASNB 0708 2083 12